Açık ve Kapalı Kapılar

Açık ve Kapalı Kapılar
 
Sıra sıra kapılar...Kimi kırık, kimi açık, kimi kapalı..
Kiminden girmeyi bile aklımızdan geçirmediğimiz..Kimine davet edilmeden girdiğimiz.
Hep kapılardan gireriz, hep kapıları kapatırız başka bir yere gittiğimiz zaman..

Kimi zaman açık bırakırız kapıları, kimi zaman gittiğimiz yerdeki kapıları açık bulmak isteriz..

Kapalı kapılar, merak celbeder..Bazen ülfete meylettirir..
Bazen de yorulmak, emek vermek istemeyiz, sadece açık kapıları tercih ederiz..

Ama hayatta hem açık kapıların hem hiç açılmamış olanların bir anlamı bir değeri vardır..

Bazen bizden önce yoldan geçen, açık bırakmış, bazen anahtarı elimize bırakıp gitmiştir..

Suhuletle takip ederiz izleri, kolayca buluruz yolumuzu ve girdiğimiz kapıda huzura kavuşuruz..


Bazen, birileri açık kalması gereken kapılara bizden evvel ulaşıp, kapatmış,

 üstüne kilit vurmuş, anahtarını da bir yerlere gizlemiştir..

O zaman da emek gösteririz, mücadele ederiz,

 bazen yardım isteriz, ve nihayetinde zorluklarla açılmış kapılardan içeri gireriz..

Yolumuza devam ederiz...


Bu kapıda da ayrı bir huzur, ayrı bir hikmet, ayrı bir yol buluruz..

İşte böyle, giderken dünyanın başka başka yerlerinde,

 gezinirken başka başka halet-i ruhiyelerde, bir açarız, bir kapatırız kapıları..

Hayra götürecek kapıları ardına dek açmak,
Bir hayır çıkmayacağını düşündüğümüz kapılardan kaçınmak,

 kapılarını sıkı sıkıya kapatmak gerek yolumuzda ilerlerken..

Kapılara şöyle bir bakmak, aralamak, temkinli olmak gerek..

Bakarsınız, kapı kapıyı aralar...

 

"Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi, müşkül budur ki, ölmeden evvel ölür kişi. "Yahya Kemal BEYATLI  

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !