Prostat Kanseri...

 

Green Light PVP" teknolojisi Üroloji bölümümüze kullanılmaya başlandı.

 

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nin her alanda sürdürdüğü yeniliklere ve teknolojik yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Özellikle orta yaşı geçmiş erkek nüfusunun büyük sıkıntısı olan prostat büyümesinin en güncel tedavisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde hastalara sunuluyor. “Green Light PVP” (büyümüş prostat dokusunun lazer kullanılarak buharlaştırılması) tekniği Ocak 2004 tarihi itibariyle hastanelerimizde de uygulanmaya başladı.
Günümüz üroloji uygulamalarında selim prostat büyümesinin standart tedavisini TUR ameliyatı oluşturuyor. Bu tedaviye ciddi bir alternatif olan PVP yöntemiyle hastalara kanama olmadan, daha kısa süreli yatış, daha konforlu bir ameliyat sonrası dönemi sağlanabiliyor. İşlemin lokal anestezi altında da yapılabiliyor olması, doktorlara, genel anestezi alamadığı için prostat ameliyatını yaptıramamış hastaların hayat kalitelerini artırma fırsatını veriyor.

    

A- Estrojenler: Diethylstilbestrol (DES): 3 mgr/günde dozlar ile oldukça etkilidir. DES'in etkisi LH sentezini inhibe ederek testestoren üretimini önlemektir. DES tedavisi alan hastaların %20-30 unda ilk üç ay içinde kardiak, pulmonel komplikasyonlar ve periferal ödem, trombo embolizin vede retansiyonu gözlenmektedir. Hiperestrogenemi'ye bağlı olarak gynekomasti gözlenir.

 

B- Orşiektomi: Orşiektomi testiküler orjinli androjenlerin ablasyonu için en etkili tedavidir. Lokal anestezi ile uygulanabilir. Orşiektominin en önemli komplikasyonu psikolojik travmadır. Bazı hastalar sıcak basmalarından şikayet eder.

 

C- LH-RH Agonistleri: Bu ajanların görevleri başlangıçta hipofizer gonotropinlerin üretiminin artırılması ve sonrada inhibe edilmesini sağlamaktadır. Tedavinin ilk 3 haftasında serum testestoren düzeyi artar ve sonra kontrasyon seviyelerine iner. LH-RH agonistleri etkisi, DES veya orşiektominin etkisi ile aynı etkiye sahiptir. Hastaların %50 si sıcak basmasından, %5 i bulantı kusma ve %3 ü gynechomastiden şikayet etmektedirler. Bu ilacın aylık eya depo formu mevcuttur. Aylık veya 3 aylık IM ve yada subkutan yapılır.

 

D- Antiandrojenler: Antiandrojenler, androjen sentezini ve androjenlerin etkisini inhibe ederler. Androjen sentezini inhibe ederler; aminoglethimide, ketohomozole, spironolaktone'dir. Ketohomozole sentetik imidozohe analoğudur ve antifungal olarakda kullanılabilir. Androjenlerin etkilerini inhibe eden ajanlar ise glutamide, casodex, megestrol, acetante ve cyrotenore acetatıtır.

 

E- Kombine antiandorjen tedavi: Son yıllarda kombine antiandrojen tedavinin kemoterapiye üstünlüğü kabul edilmektedir. Kombine tedavide amaç LH-RH agonistleri veya orşiektomiye ilaveten antiandrojen verilmesidir.

 

F- Sitotoksik kemoterapi: Hormona rezistans gelişen hastalarda yapılması gereken tedavi sitotoksik kemoterapidir. Sitotoksik ajanlar arasında 5-glurouracil, adniamycin ve mthyglyoxal sayılabilir. Hastaların %10 unda birkaç aylık cevap alınabilir. Son zamanlarda bazı tedavi protokollerinde kullanılan suramin, bir antiparazitik ajandır. Suraminin etkisi büyüme faktörünün blokajı esasına dayanmaktadır. Süraminin etkisi hormona refrakter hastalarda 4-11 ayda %33-50 cevap olarak gösterilmektedir.

 

G- Palyatif Tedavi: Metastatik kemik ağrıları için lokalize radyoterapi verilebilir. Doz genellikle 2000-3000 rad 2-3 hafta süre ile verilir. Hastalığın ileri devresinde destek tedavisi obstrüktif üropatiler gelişimine diversiyonlar (nefrostomi) uygulamak gerekebilir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !